www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Услуги от ТехноЛогика

В областта на системите за управление на взаимоотношенията с клиенти ТехноЛогика предлага:
 • моделиране и анализ на бизнес процесите, свързани с обслужване на клиенти, с цел тяхната оптимизация и подготовка на задание за бъдещо внедряване на CRM система;
 • консултации за избор на CRM решение - производител и конфигурация от модули, които ще са необходими за посрещане на идентифицираните нужди;
 • внедряване, настройка и адаптиране на CRM софтуер;
 • поддръжка на Microsoft Dynamics и Oracle Siebel CRM системи;
 • разработка на нова функционалност в CRM, в случай, че производителите не са предоставили такава;
 • интеграция на CRM приложение с други системи на клиента - счетоводна, за фактуриране (Billing) и др.;
 • обучение на потребители за работа със CRM.

Полезна информация


Контакти:

тел: +359 2 91 91 2 
е-mail: crm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3

Връзки:


Cайт на Siebel CRM
Сайт на Microsoft Dynamics CRM