www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM е една от най-бързо развиващите се и най-популярни през последните години CRM системи. Приложението е клиентски ориентирано и покрива всички търговски и маркетингови дейности - от идентифициране на възможностите за продажба, през търговските преговори и размяната на оферти, до следпродажбеното обслужване.

Успешното внедряване на Microsoft CRM гарантира задържането на настоящите и привличането на повече нови клиенти, посредством поддържане на постоянно и еднакво за всички отдели качество на обслужване.

Microsoft Dynamics CRM е разработена така, че да може да се надстройва и разширява с повишаване на изискванията на бизнеса. Модулите на системата използват единна база данни, като в същото време предоставят на потребители с различни професионални роли необходимата им структура от информация и функционалност.

Ключови предимства на Microsoft Dynamics CRM:

 • лесен за работа и интуитивен интерфейс
  Решението предлага Windows базирана среда за работа, с помощта на която служителите могат бързо и лесно да въвеждат данни и да получават разнообразна информация за избран клиент. Всички екрани от интерфейса са на български език, което съществено намалява времето за започване на работа със системата и е предпоставка за предотвратяване на грешките при въвеждане на информацията.
 • пълна интеграция с имейл системата Microsoft Outlook
  Всеки служител може да използва внедрената система както през интернет браузър, така и през имейл клиента Microsoft Outlook, което значително повишава ефективността от неговата работа. Когато получи имейл от клиент, съобщението автоматично ще се проследи в Microsoft Dynamics CRM. Така информацията се събира в профила на конкретния клиент, а не в персоналната пощенска кутия на служителя.
 • невидима интеграция с Microsoft Word и Excel
  Данните, въведени в профила на клиента, могат да бъдат използвани през Microsoft Word за персонализиране на писма, разпечатване на проформа фактури, печат на етикети за пощенски пликове и други. Информацията в Microsoft Dynamics CRM e напълно достъпна през Excel - както статично (таблица), така и в реално време (динамично) - като таблица или Pivot. С помощта на тази интеграция могат да бъдат разработени необходимите шаблони за справки и анализи.
 • ясен поглед на ръководството върху развитието на бизнеса
  Посредством персонализирани екрани (Dashboards), системата дава възможност на ръководния екип на фирмата да следи дейността в реално време. Показаните графични или таблични изображения позволяват проследяване на конкретни резултати от обобщено към детайлно представяне на данни (Drill Down), в случай че даден ръководител иска да види причините за формиране на дадените резултати.
 • потребителите използват пълната функционалност на системата
  Microsoft Dynamics CRM притежава богата вградена функционалност. С помощта на множеството параметри за настройка на системата, потребителите могат да правят свои собствени промени с цел удобство при работа.

Базовите данни в системата са:

 • компании (Accounts);
 • хора (Contacts);
 • потенциални клиенти (Leads, Opportunities);
 • дейности (Actions).
Приложението на Microsoft включва три основни функционални области, които работят с базовите данни:

1. „Продажби” (Microsoft Dynamics CRM Sales)осигурява на потребителите инструменти за управление на всяка стъпка от процеса на продажба и подпомага търговските процеси - от организирането на задачи и срещи, до проследяването на възможностите за продажби и анализ на дейността. Тук се отразяват основни действия, като:
 • постъпване/регистриране/насочване/обработка на запитване (телефон, имейл и др.);
 • изпращане на оферта, потвърждение/отказ на оферта, изпълнение на доставка;
 • продажба;
 • генериране на справочна информация (по клиенти/групи продукти);
 • детайлно водене на комуникация с потенциални клиенти;
 • преобразуването им в различни статуси;
 • организиране на активности според вида на клиентите (потенциални или настоящи);
 • изготвяне на оферти и ценови листи.
2. „Маркетинг” (Microsoft Dynamics Marketing Automation) подпомага всеки аспект в управлението на кампании и масови комуникации - от планирането, до измерването на резултатите:
 • създаване на целеви списъци, статични и динамични, с получатели с конкретен профил:
 • генериране и изпращане на персонализирани писма (електронни и печатни);
 • управление на кампании, подкампании и дейностите, свързани с тях;
 • работа с т.нар. „Бързи кампании” за изпращане на бюлетини;
 • автоматизиране на функцията за прекратяване на абонамент (Unsubscribe);
 • управление на бюджети на маркетингови кампании.
3. Следпродажбено обслужване” (Customer Service) съдържа цялата информация за обслужването на клиентите и взаимодействието с тях. Посредством управление на инциденти (Case management), може да се проследи процесът по разрешаването на всеки регистриран клиентски проблем и с помощта на различни подходи и методи - да се оцени удовлетвореността на потребителя. Основната цел е клиентът еднократно да разкаже за своя проблем и след като бъде отразен в системата, информацията да бъде използвана от всички отдели в компанията.
Това води до намаляване на разходите за обслужване, увеличаване на удовлетвореността на клиентите от предлаганите продукти и услуги и повишаване на дела на лоялните клиенти.

Системата позволява:
 • регистриране и проследяване на клиентски запитвания;
 • използване на информация от база данни за отговор на често задавани въпроси;
 • възлагане на случаи за разрешаване както на отделни служители, така и на екипи;
 • поддържане на база данни с договори и проследяване работата по тях;
 • управление на сервизен календар.
Microsoft Dynamics CRM може да бъде инсталиран както локално, така и да се използва дистанционно, като услуга. При избор на втората опция не се закупуват нито софтуерни лицензи, нито хардуер за инсталация на приложението, а се заплаща месечна такса.


Полезна информация


Контакти:

тел: +359 2 91 91 2 
е-mail: crm@technologica.com

1756, София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Сайт на Microsoft Dynamics CRM