www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Oracle Siebel CRM

Oracle Siebel CRM е решението за управление на взаимоотношенията с клиенти с най-богатата функционалност в света. Siebel CRM се предлага в множество различни модификации, които отговарят на специфичните нужди на конкретни индустрии и покриват изцяло управлението на процесите: продажби, обслужване, работа на контактен център, маркетинг, управление на лоялността на клиенти и управление на партньорски взаимоотношения в следните пазарни вертикали:
 • автомобилна индустрия (Automotive);
 • производство на потребителски стоки (Consumer Goods);
 • индустриално производство (Industrial Manufacturing);
 • фармация, медицина и клинични изследвания (Life Sciences);
 • медии и развлекателна индустрия (Media and Entertainment);
 • пътувания и транспортна дейност (Travel and Transportation);
 • комуникации (Communications);
 • банково дело и застраховане (Financial Services);
 • здравеопазване (Healthcare);
 • високотехнолични изследвания и производства (High Technology);
 • обществена дейност (Public Sector);
 • търговия на дребно (Retail);
 • ютилити (Utilities).

Във всяка от тези версии Oracle Siebel предоставя готови функционални решения, като много от модулите на системата са модифицирани спрямо изискванията на съответната индустрия. На пръв поглед това създава впечатление за голяма сложност на системата, но на практика е безценна възможност за точно пресъздаване на специфичния бизнес модел на клиента в CRM системата, а също така и за получаване наготово на успешни бизнес модели и добри практики от цял свят.

На база функционалност, модулите на Oracle Siebel са обособени в групи:
Продажби
 • Продажби (Sales);
 • Мобилни продажби (Mobile and Handheld);
 • Оферти и поръчки (Quote and Order Capture);
 • Анализ на продажбите (Sales Analytics);
 • Съвместна работа (Collaboration) - интеграция с Micoroft SharePoint;
 • Синхронизация с Microsoft Exchange Server (Siebel Server Sync for Microsoft Exchange Server);
 • Управление на партньори и канали за дистрибуция (Partner and Channel Management).

Оферти и поръчки
 • Цялостно управление на оферти и поръчки (Quote and Order Lifecycle Management)
 • Динамичен каталог (Dynamic Catalog);
 • Управление на продуктови каталози (Product and Catalog Management);
 • Динамично ценообразуване (Dynamic Pricer);
 • Анализ на цени (Product and Pricing Analytics);

Управление на ценообразуването

 • Специално ценообразуване (Advanced Pricing);
 • Динамично ценообразуване (Dynamic Pricer);
 • Управление на сделки (Deal Management);

Маркетинг и системи за управление на лоялността
 • Управление на маркетингови ресурси (Marketing Resource Management);
 • Управление на маркетингови кампании (Campaign/Dialogue Management);
 • Управление на лоялността на клиентите (Loyalty Management);
 • Маркетинг по електронна поща (eMail Marketing);
 • Управление на събития (Events Management);
 • Интернет маркетинг (Web Marketing);
 • Маркетингови анализи (Marketing Analytics);

Център за обслужване на клиенти
 • Контактен център (Siebel Contact Center);
 • Обслужване на място при клиента (Siebel Field Service);
 • Siebel Help Desk;
 • Мобилни решения (Siebel Mobile Solutions).
 • Анализ на работата на контактния център и обслужването (Siebel Contact Center and Service Analytics);
 • Контактен център като софтуерна услуга (Oracle CRM Call Center On Demand).

Самообслужване и електронно фактуриране
 • Електронна търговия (E-Commerce);
 • Електронен магазин (iStore);
 • Електронни услуги (E-Support).
 • Електронно фактуриране (Self-Service E-Billing);

Управление на взаимоотношенията с партньори
 • Информационен портал за партньори (Partner Portal);
 • Управление на партньори (Partner Manager);
 • Анализ на представянето на партньорите (Partner Analytics).

Business Intelligence

Приложенията Oracle Business Intelligence поддържат повече от десет различни функционални области, посредством: цялостни вградени най-добри практики за анализ; ключови показатели за ефективност (KPI); метрики и работни потоци за извършване на анализи. Oracle Business Intelligence предоставя достъп до ключови данни за всички в организацията, които имат съответните права, като по този начин осигурява солидна база за вземане на по-бързи и обосновани бизнес решения, свързани с оптимизиране на използваните ресурси, намаляване на разходи, подобряване на дейности и др., в широк обхват от процеси - от продажби, през управление на човешки ресурси до покупки.


Интегриране на данните за клиентите

Oracle Customer Hub е решение за интегриране на данните за клиентите, което дава възможност за централизиране на информацията от хетерогенни системи и създаване на единен изглед на клиентската информация, който може да се използва от различните функционални отдели в организацията или от различни аналитични системи.


CRM технологии

Siebel CRM технологиите на Oracle предоставят сървърна рамка за работа на Siebel приложенията и осигуряват инструменти за: разработка, инсталиране, диагностика, интеграция, работа и използване на мобилни услуги.

***

Oracle Siebel CRM може да се използва като собствена локална инсталация (Оn Premise) или под наем отдалечено през интернет (On Demand). При втората опция не се изисква закупуване на софтуерни лицензи и хардуер за инсталация на приложението, а се заплаща месечна такса за ползване за толкова потребители, колкото са необходими.